Nawigacja

Indywidualizacja nauczania i wychowania RAZEM W PEŁNI SPRAWNI Klub Bezpiecznego Puchatka Program "Moje dziecko idzie do szkoły". Erasmus +2016-2018 Projekt Interreg V-A Republika Czeska - Polska PODNIESIENIE EFEKTYWNOŚCI KSZTAŁCENIA W ZAKRESIE JĘZYKA ANGIELSKIEGO W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

Szkolne projekty i programy

Indywidualizacja nauczania i wychowania

indywidualizacja.doc

 

Po feriach zimowych rozpoczął się trzeci semestr realizacji projektu. Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I – III szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Strzegom” realizowanego w ramach Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów
z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Zajęcia dodatkowe, będące kontynuacją indywidualizacji pracy z uczniem w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych wspierają indywidualizację procesu dydaktycznego w zależności od rozpoznanych potrzeb uczniów.

Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu w tym zagrożonych ryzykiem dysleksji

Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych

Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami mowy

Gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy

Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów wybitnie uzdolnionych ze szczególnym uwzględnianiem nauk matematycznych

Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów wybitnie uzdolnionych  ze szczególnym uwzględnieniem nauk przyrodniczych

 

W tym semestrze na zajęcia uczęszczają głównie uczniowie z klas pierwszych oraz z klas drugich, łącznie w wyżej wymienionych  zajęciach  bierze udział  52 osoby

   

 

 

Projekt "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Strzegom" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Dobiega końca I semestr realizacji projektu pn. „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkól podstawowych,  dla których organem prowadzącym jest gmina Strzegom”  nr projektu:POKL.09.01.02-02-204/10-00  współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Nasza szkoła w II semestrze roku szkolnego 2010/2011 przeprowadziła w miesiącach kwiecień, maj, czerwiec następujące rodzaje zajęć:

- Zajęcia dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu w tym zagrożonych ryzykiem dysleksji  - ogółem 60 godzin dla 15 uczniów, (I gr. 8 uczniów, 30 godz., II gr. 7 uczniów 30 godz.)                                     
- Zajęcia z trudnościami w zdobywaniu umiejętności  matematycznych – ogółem 30 godzin dla
8 uczniów,                                                                                                                         
- Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy – ogółem 90 godzin dla 12 uczniów,  
(I gr. 4 uczniów, 30 godz., II gr. 4 uczniów 30 godz., III gr. 4 uczniów, 30 godz.)                                    
- Gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy – ogółem 30 godzin dla 10 uczniów,
- Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematycznych – ogółem 30 godzin dla 10 uczniów,                          
- Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem nauk przyrodniczych – ogółem 30 godzin dla 10 uczniów.

 

 

Z dniem 1 września 2011r. w naszej szkole rozpoczął się drugi semestr realizacji projektu. „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkól podstawowych,  dla których organem prowadzącym jest gmina Strzegom”  nr projektu:POKL.09.01.02-02-204/10-00  współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

W I semestrze roku szkolnego 2011/2012 udział biorą głównie uczniowie z klas III i II tzn 72 osoby

W ramach projektu odbywają się zajęcia :

1 Zajęcia dla dzieci  ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji-

2.Zajecia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności  matematycznych

3Zajęcia logopedyczne  dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy

4.Zajęcia rozwijające  zainteresowania uczniów wybitnie uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem nauk przyrodniczych.

5.Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów wybitnie uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem  nauk matematycznych

W czerwcu 2011r w ramach tego projektu zostały zakupione pomoce na kwotę 27.102 zł

Poniżej przedstawiamy harmonogram w  jakie dni i przez jakich nauczycieli prowadzone są poszczególne zajęcia.

 

HARMONOGRAM ZAJĘĆ REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU

„Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkól podstawowych,  dla których organem prowadzącym jest gmina Strzegom”  nr projektu:POKL.09.01.02-02-204/10-00  współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

Rodzaj zajęć

Nauczyciel prowadzący

Dzień, godz., sala

Zajęcia dla dzieci  ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji-

 

Jolanta Wilczak

Poniedziałki12.40-14.20 s.13n

Wtorki 12.40-14.20 s.26n

Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności  matematycznych

 

Marzena Ryż

Wtorki 12.30 - 14.00 s.13n

Środy 12.30 – 14.00 s.13n

Zajęcia logopedyczne  dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy

 

Olga Rumplewicz- Słapa

Poniedziałki11.30-13.00 s.17n

Wtorki 11.30 – 13.00 s.17n

Środy 12.30 – 14.00 s.17n

Zajęcia rozwijające  zainteresowania uczniów wybitnie uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem nauk przyrodniczych.

 

Ewa Ibek

Środy 14.30-16.00 s.23n

Czwartki 14.30 – 16.00 s.23n

Zajęcia rozwijające  zainteresowania uczniów wybitnie uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematycznych

Danuta Pikor

Wtorek 12.30-14.00 s.14n

 

 

 

 

Aktualności

Kontakt

 • Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Strzegomiu
  ul. Mickiewicza 1
  58-150 Strzegom

  Dyrektor: Elżbieta Smyk

  Wicedyrektorzy:
  Bożena Bednarska
  Sabina Ługowska

  Sekretarz: Halina Subocz

  Administrator Bezpieczeństwa Informacji (ABI) / Inspektora Ochrony Danych w PSP nr 2 z oddziałami przedszkolnymi w Strzegomiu :
  Krzysztof Olejniczak

  Możliwość zgłaszania spraw dotyczących bezpieczeństwa danych codziennie w godzinach od 8.00-15.00 pod numerem telefonu 609 010402
  lub adresem e-mail: krzysztof.olejniczak@comars.pl
 • tel/fax (+48)074 649 12 99

Galeria zdjęć