Nawigacja

Indywidualizacja nauczania i wychowania RAZEM W PEŁNI SPRAWNI Klub Bezpiecznego Puchatka Program "Moje dziecko idzie do szkoły". Erasmus +2016-2018 Projekt Interreg V-A Republika Czeska - Polska PODNIESIENIE EFEKTYWNOŚCI KSZTAŁCENIA W ZAKRESIE JĘZYKA ANGIELSKIEGO W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

Szkolne projekty i programy

PODNIESIENIE EFEKTYWNOŚCI KSZTAŁCENIA W ZAKRESIE JĘZYKA ANGIELSKIEGO W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

 

1 czerwca 2019 r. 8 szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Strzegom rozpoczyna realizację projektu Podniesienie efektywności kształcenia w zakresie języka angielskiego w szkołach podstawowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Całkowita wartość projektu to 804686,76 zł, w tym kwota dofinansowania   764440,38zł.

Głównym celem  projektu jest podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych, wykształcenie właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy oraz rozwijanie indywidualnego podejścia nauczycieli  do  ucznia szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Realizacja projektu obejmuje dwa lata szkolne od 1.06.2019 do 31.05.2021 r.

Projekt skierowany do uczniów klas VII-VIII i  nauczycieli jęz. angielskiego polegać będzie na organizacji dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i zajęć rozwijających umiejętności z języka angielskiego  z zastosowaniem metod i technik aktywizujących uczniów przy wykorzystaniu TIK w doposażonych za kwotę 346560,00 zł  8 multimedialnych salach językowych. 

Zgodnie  z  harmonogramem obecnie trwa ostateczna rekrutacja beneficjentów projektu i przygotowania procedury przetargowej.

 

HARMONOGRAM ZAJĘĆ :

Harmonogramy_zajec_w_szkole_Baryla.doc

Harmonogram_zajec_w_szkole_Rajtar-Kryczenkowa.doc

Harmonogram_zajec_w_szkole_na_Agnieszka_Trzeciak.doc

Harmonogram_zajec_w_szkole_Mazurek.doc

 

WRZESIEŃ 2019

Po zakończeniu rekrutacji beneficjentów projektu „ Podniesienie efektywności kształcenia w zakresie języka angielskiego w szkołach podstawowych” we wszystkich szkołach podstawowych Gminy Strzegom rozpoczęła się jego realizacja dla uczniów  klas VII i VIII.

Zajęcia odbywają się salach językowych, przy zastosowaniu  metod aktywizujących z użyciem TIK oraz środków zakupionych w ramach projektu- fiszek, słowników i lektur w jęz. angielskim. Już niedługo każda szkoła zostanie także doposażona w tablicę interaktywną, laptopy oraz oprogramowanie do nauki i przeprowadzania testów.

Wszyscy nauczyciele prowadzący zajęcia objęci zostali szkoleniami w zakresie wykorzystania narzędzi TIK na lekcjach języka angielskiego.

„Podniesienie efektywności kształcenia w zakresie języka angielskiego w szkołach podstawowych”

Dodatkowe zajęcia z języka angielskiego w ramach projektu „Podniesienie efektywności kształcenia w zakresie języka angielskiego w szkołach podstawowych” odbywają się w naszej szkole regularnie. Prowadzą je nauczycielki języka angielskiego z naszej szkoły. Uczniowie klas VII i VIII, uczęszczający na pozalekcyjne zajęcia, korzystają z różnorodnych pomocy naukowych, takich jak słowniki, fiszki, ciekawe pozycje książkowe w języku angielskim. Jednak ogromną zaletą projektu jest możliwość nauki języka angielskiego dzięki sprzętowi multimedialnemu, takiemu jak tablica interaktywna czy laptopy dla każdego ucznia. Zajęcia prowadzone są metodami niestandardowymi. Uczniowie pogłębiają swoją wiedzę słuchając piosenek, oglądając filmy, pracując na programach komputerowych tworząc komiksy czy różnego rodzaju prezentacje w języku angielskim. Zajęcia są bardzo ciekawe i lubiane przez uczniów. Efekty projektu już są zauważalne. Dwoje uczniów uczęszczających na zajęcia przeszło do etapu powiatowego konkursu Zdolny Ślązaczek Język angielski, a oceny cząstkowe wielu uczniów znacząco się poprawiły. Cieszymy się, że ten projekt jest  realizowany w naszej szkole.

 

HARMONOGRAMY ZAJĘĆ    styczeń - maj 2020

Katarzyna Baryła

Harmonogram_godzin_styczen_GR.5.doc

Harmonogram_godzin_luty_GR.5.doc

Harmonogram_godzin_marzec_GR.5.doc

Harmonogram_godzin_kwiecien_GR.5.doc

Harmonogram_godzin_maj_GR.5_.doc

styczen_gr_6.doc

luty_gr_6.doc

marzec_gr_6.doc

kwiecien_gr_6.doc

maj_gr_6.doc

styczen_gr._10.doc

luty_gr._10.doc

marzec_gr._10.doc

kwiecien_gr._10.doc

maj_gr._10.doc

 

K.Rajtar - Kryczenkowa

Harmonogram_godzin_GR4-_I-2020.doc

Harmonogram_godzin_GR4-_II-2020.doc

Harmonogram_godzin_GR4-_III-2020.doc

Harmonogram_godzin_GR4-_IV-2020.doc

Harmonogram_godzin_GR4-V-2020.doc

Harmonogram_godzin_GR8_.I-2020.doc

Harmonogram_godzin_GR8-_II-2020.doc

Harmonogram_godzin_GR8_-III.doc

Harmonogram_godzin_GR8_IV-2020.doc

Harmonogram_godzin_GR8_V-2020.doc

Harmonogram_godzin_GR11_.I-2020.doc

Harmonogram_godzin_GR11_.II-2020.doc

Harmonogram_godzin_GR11_-III.doc

Harmonogram_godzin_GR11_IV-2020.doc

Harmonogram_godzin_GR11_V-2020.doc

 

Dorota Mazurek

Harmonogram_godzin_w_styczniu_gr_9.doc

Harmonogram_godzin_w_styczniu__gr_12_i_lutym_gr_12.doc

Harmonogram_godzin_w_styczniu_gr_2_i_lutym_gr__12.doc

Harmonogram_godzin_w_lutym_gr_2.doc

Harmonogram_godzin_w_lutym_gr_9.doc

Harmonogram_godzin_w_marcu_gr.12.doc

Harmonogram_godzin_w_marcu_gr_2_i_gr_9.doc

Harmonogram_godzin_w_kwietniu_2020_gr_2_i_gr_9.doc

Harmonogram_godzin_w_kwietniu_2020_gr_2_i_gr_12.doc

Harmonogram_godzin_w_maju_2020_gr.2_i_gr.12.doc

Harmonogram_godzin_w_maju_gr_9.doc

 

Agnieszka Trzeciak

Harmonogram_godzin_GR1_styczen.doc

Harmonogram_godzin_GR1_luty.doc

Harmonogram_godzin_GR1_marzec.doc

Harmonogram_godzin_GR1_kwiecien.doc

Harmonogram_godzin_GR1_maj.doc

Harmonogram_godzin_GR3_styczen.doc

Harmonogram_godzin_GR3_luty.doc

Harmonogram_godzin_GR3_marzec.doc

Harmonogram_godzin_GR3_kwiecien.doc

Harmonogram_godzin_GR3_maj.doc

Harmonogram_godzin_GR7_styczen.doc

Harmonogram_godzin_GR7_luty.doc

Harmonogram_godzin_GR7_marzec.doc

Harmonogram_godzin_GR7_kwiecien.doc

Harmonogram_godzin_GR7_maj.doc

Aktualności

Kontakt

 • Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Strzegomiu
  ul. Mickiewicza 1
  58-150 Strzegom

  Dyrektor: Elżbieta Smyk

  Wicedyrektorzy:
  Bożena Bednarska
  Sabina Ługowska

  Sekretarz: Halina Subocz

  Administrator Bezpieczeństwa Informacji (ABI) / Inspektora Ochrony Danych w PSP nr 2 z oddziałami przedszkolnymi w Strzegomiu :
  Krzysztof Olejniczak

  Możliwość zgłaszania spraw dotyczących bezpieczeństwa danych codziennie w godzinach od 8.00-15.00 pod numerem telefonu 609 010402
  lub adresem e-mail: krzysztof.olejniczak@comars.pl
 • tel/fax (+48)074 649 12 99

Galeria zdjęć