Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Strzegomiu

Czwartek 23.10.2014
Ilość odwiedzin: 690506

E-DZIENNIK

 

 

 

Wiadomości

 • WITAMY NA STRONIE PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2

  W STRZEGOMIU

 • OMNIBUS 2014

  W dniach 21 – 22 października 2014 r. w Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 w Strzegomiu odbył się Szkolny Konkurs Matematyczny „OMNIBUS 2014”.  Konkurs przeznaczony był dla uczniów klas IV, V i VI. Uczniowie rozwiązywali zadania zamknięte oraz otwarte. Wśród zadań konkursowych należy wymienić m. in.: zadania tekstowe, zadania geometryczne, zadania związane z zastosowaniem wiedzy w praktyce oraz rozwijające logiczne myślenie. Konkurs trwał na każdym poziomie 45 minut.

 • zmiana dowozów do szkoły od 6.10.2014 r. (poniedziałek)

  Rozkład  jazdy  dla uczniów  dojeżdżających

  w  r.szk. 2014/15  od  dnia  06.10.2014 r.

 • Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2014/2015

  Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Strzegomiu po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, rady rodziców oraz samorządu uczniowskiego ustala dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2014/2015:

   31.10. 2014r. (piątek),  10.11.2014r.(poniedziałek), 2.01.2015r. (piątek), 5.01.2015r.(poniedziałek), 1.04.2015r. ( – sprawdzian w klasie VI), 5.06.2015r.(piątek)

 • IV Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia

  Pod hasłem „Młodsi sprawdzają, czy starsi tabliczkę mnożenia znają!” obchodzono w Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 w Strzegomiu „IV Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia”. Organizatorem święta w Polsce jest Wydawnictwo WKM „Rachmistrz” ze Szczecinka. PSP nr 2 otrzymała status Lokalnego Organizatora 4 WMTDay. 

  Jak zwykle, 26 września br. uczniowie przepytali dyrekcję, swoich nauczycieli, pracowników administracji, starszych kolegów ze szkoły oraz rodziców ze znajomości tabliczki mnożenia. W tym celu powstały specjalne patrole egzaminacyjne, które przeprowadzały egzamin
  z tabliczki mnożenia. Osoby biorące udział w egzaminie losowały pytania.

 • KOMUNIKAT DLA RODZICÓW

   

  W związku z prowadzonymi remontami ulic i zwiększonym natężeniem ruchu samochodów od dnia 25.09.2014r. zostanie wprowadzony zakaz zatrzymywania i postoju na ulicy A.Mickiewicza w dwóch kierunkach. Proszę przy dowozie uczniów korzystać z parkingu OSiR-u.

   

  Dyrektor szkoły

  Elżbieta Smyk

 • Sprzątanie Świata 2014

  19.09.2014

     W tym roku nasza szkoła wzięła udział w akcji w dniu 19 września. Hasło tegorocznej akcji brzmiało „ Turysto! Szanuj Środowisko!”, poprzez które  organizatorzy zachęcali do promowania „ nieśmiecenia ”, odkrywania lasów i odpowiedzialnej  turystyki.

  Organizatorem był Urząd Miejski w Strzegomiu, we współpracy z Zakładem Usług Komunalnych. Zaangażowanych było ok. 150 uczniów z klas 0-6. Każdy z uczestników akcji został zapoznany z zasadami bezpieczeństwa obowiązującymi podczas sprzątania.

 • "Narodowe Czytanie 2014. Trylogia"

  „W tym roku, 6 września, pragnę zaprosić Państwa do lektury „Trylogii” Henryka Sienkiewicza. W powieściach tworzących ten cykl pierwszy polski noblista w wyjątkowy sposób połączył głęboki patriotyzm z fascynującą przygodą, a nierzadko komizmem i humorem”. Na takie zaproszenie prezydenta RP odpowiedziała Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Strzegomiu.

  W piątek (05.09.) od godz. 8.55 do godz. 10.35 odbyły się dwie tury czytania, w których brali udział uczniowie klas IV, V i VI. Fragmenty „Trylogii” czytali: zastępca burmistrza Strzegomia - Wiesław Witkowski, naczelnik Wydziału Oświaty - Urszula Podsiadły-Szubert, rzecznik prasowy Urzędu Miejskiego w Strzegomiu - Grażyna Kuczer, dyrektor Biblioteki Miejskiej -Katarzyna Wójcik, dyrektor Gimnazjum nr 2 - Zbigniew Cebula, ks. Sebastian Bardas, dyrektor LO - Tomasz Marczak, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 - Elżbieta Smyk oraz nauczyciel Mariusz Sokołowski.

 • Witamy na stronie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Strzegomiu

   

  Zmiany w odwozach!!!       

 • Wyprawka dla "zerówki" na rok szkolny 2014/2015

  • blok rysunkowy biały - 1 sztuka
  • blok rysunkowy z kolorowymi kartkami - 1 sztuka
  • blok techniczny biały - 1 sztuka
  • blok  techniczny z  kolorowymi kartkami - 1sztuka
  • wycinanki - 1 sztuka
  • kredki świecowe - 1 opakowanie
  • kredki ołówkowe - 1 opakowanie
  • farby plakatowe 12 kolorów - 1 opakowanie
  • plastelina - 1 opakowanie
  • teczka biurowa na prace plastyczne
  • klej - 1 sztuka w tubie
  • flamastry - 1 opakowanie
  • ołówek, gumka, strugaczka, nożyczki
  • strój gimnastyczny w podpisanym worku
  • obuwie na zmianę w podpisanym worku
  • zeszyt do religii
  • zeszycik kontaktów ( dziecko będzie nosiło w plecaku)

  Uwaga - wszystkie rzeczy muszą być podpisane!

 • UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2013/2014

  26.06.2014R.

  godz.10.00 apel – sala gimnastyczna G2 -Uroczyste zakończenie dla uczniów klas 0-3

   

  27.06.2014r.

  godz.9.15  Uroczyste zakończenie dla uczniów klas 4-6

  Po apelu spotkania w klasach  z wychowawcą.

 •  

  25.06.2014R. - ŚRODA

  KIERMASZ KSIĄŻEK UŻYWANYCH

 • Spotkanie z koniem!

 • Spotkanie z pisarką - panią Barbarą Gawryluk

   W dniu 6 czerwca 2014 roku odbyło  się spotkanie z krakowską pisarką, tłumaczką książek z języka szwedzkiego i dziennikarką– Barbarą Gawryluk.

  W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele uczniów z naszej szkoły (z klas 0 – VI) oraz uczniowie gimnazjum.

  Klasa I b wraz z panią Danutą Pikor przygotowała teatrzyk o bajkach.

   Pani  B. Gawryluk  to autorka książek dla dzieci i młodzieży. Uczniowie zapoznali się z sylwetką autorki. Pisarka opowiadała, skąd czerpie pomysły do swoich książek, a także czytała fragmenty swoich bajek.

 • WYPRAWKA SZKOLNA 2014

   KOMU PRZYSŁUGUJE DOFINANSOWANIE NA ZAKUP PODRĘCZNIKÓW ?

  • uczniom klas II, III lub VI szkoły podstawowej i klasy III szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego lub technikum pochodzącym z rodzin, w których dochód na osobę nie przekracza kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, o którym mowa
   w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1456 z późn. zm.), tj. 539 zł netto;
  • uczniom klas II, III lub VI szkoły podstawowej i klasy III szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego lub technikum pochodzącym z rodzin niespełniających kryterium dochodowego 539 zł netto na osobę w rodzinie, na podstawie decyzji dyrektora szkoły, w przypadkach określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.
   o pomocy społecznej (np. ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, bezrobocia, długotrwałej lub ciężkiej choroby, przemocy w rodzinie, potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego - zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, alkoholizmu lub narkomanii, zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej), przy czym liczba uczniów mogąca otrzymać dofinansowanie
   w tym trybie jest ograniczona
   do 5 % ogólnej liczby uczniów w gminie rozpoczynających w roku szkolnym 2014/2015 naukę w klasach II, III i VI szkoły podstawowej i klasie III szkoły ponadgimnazjalnej;
  • uczniom słabowidzącym, niesłyszącym, słabosłyszącym, z upośledzeniem umysłowym
   w stopniu lekkim, z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
   z niepełnosprawnością ruchową (w tym z afazją), z autyzmem (w tym z zespołem Aspergera),
   z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej
   , posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, uczęszczającym w roku szkolnym 2014/2015 do szkół dla dzieci i młodzieży: szkół podstawowych (z wyjątkiem klasy I), gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych: zasadniczych szkół zawodowych, liceów ogólnokształcących, techników lub szkół specjalnych przysposabiających do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi.